วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การพับดอกบัวบูชาพระแบบ ตรีมณี

การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี
การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี
การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี

 

การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณี

 

                                              การพับดอกบัวไหว้พระแบบตรีมณีรูปสำเร็จ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น