วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การพับดอกบัวบูชาพระ แบบรัตมณี

การพับดอกบัวบูชาพระ แบบรัตมณี

การพับดอกบัวขั้นตอนที่ 1ม้วนจากปลายกลีบเข้าไปที่โคน
การพับดอกบัวขั้นตอนที่ 1 
ม้วนให้แน่น

บันทึกการพับดอกบัว

ดอกบัวไหว้พระ ศาสนาพุทธ พระ
ขั้นตอนการพับดอกบัว การพับดอกบัว ดอกบัวบูชาพระ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น