วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การทำความสะอาดห้องน้ำ |Bathroom

วันนี้วันหยุด  งานประจำของวันหยุดก็คือการทำความสะอาด  และที่ต้องทำประจำ ก็คือการทำความสะอาดห้องน้ำ  เพราะห้องน้ำเป็นห้องที่เรา ๆ ท่าน ๆ ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ และเป็นแหล่งที่รวบรวมเชื้อโรคได้ง่าย  ดังนั้นหากห้องน้ำได้รับการทำความสะอาดอย่างสะอาดและถูกวิธี นั้นหมายถึงที่มาของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น  ๆ ด้วยเช่นกัน

วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
ผนังปูนตอนบนที่อยู่พ้นแนวกระเบื้องไปแล้วมักมี รอยด่างดำจากสบู่และแชมพูที่กระเด็นไปติด ซึ่งส ามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมน้ ำอ่อน ๆ เช็ดเคลือบเอาไว้ ทิ้งไว้สักครู่ (5-10 นาที) จึงล้างออก

ขั้นตอนที่ 2
หินปูนเกาะตามซอกกระเบื้องบริเวณที่โดนน้ำหรือมี น้ำซึมผ่านเสมอ ๆ อาทิ บริเวณขอบหรือมุมของอ่าง เก็บน้ำที่ใช้ตักอาบหรือใช้ชำระล้าง การทำความส ะอาดให้ขูดออกด้วยโลหะแข็งหรือไขควง หากเป็นบริ เวณกว้างและจับแข็งขูดออกยากให้ใช้โซดาไฟ หรือค ลอรีน ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด เพื่อละล ายคราบต่าง ๆ แต่เวลาใช้งานก็ต้องระวัง เพราะมี ฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง อาจทำให้ปูนที่ยาแนวแตกและ กะเทาะออกมา ทั้งยังมีกลิ่นฉุนแสบจมูก ถ้าเป็นไ ปได้ก็ควรใช้วัสดุยาแนวเป็นสีแทนเพื่อจะได้ช่วย พรางความสกปรกแต่การใช้วัสดุยาแนวเป็นสีก็ต้องใ ห้สอดคล้องกับการออกแบบด้วย หรืออาจใช้วิธีจำกั ดพื้นที่เปียกให้มีพื้นที่น้อยที่สุด เพื่อประห ยัดเวลาในการทำความสะอาด

ขั้นตอนที่ 3
ในบริเวณส่วนแห้งจะมีคราบสบู่จากการใช้อ่างล้าง มือ คราบน้ำจากการออกจากห้องอาบน้ำผ่านส่วนแห้ง ซึ่งต้องมีการเช็ดถูเป็นประจำนั้น ก็สามารถใช้ พรมผ้าหรือใยสังเคราะห์รองพื้นบริเวณหน้าอ่างล้ างหน้าหน้าห้องอาบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องครา บน้ำ หรือบริเวณหน้ากระจกก็มักมีคราบน้ำหรือสบู ่ ควรใช้แอลกอฮอล์ผสมน้ำหรือใช้น้ำยาเช็ดกระจกเ ช็ดให้แห้งเสมอ เน้นการทำความสะอาดตามซอกกรอบกร ะจก กรอบบานตู้ หรือองค์ประกอบใด ๆ ที่เป็นไม้เ พื่อป้องกันไม้บวมพองหรือผุ หรือเปลี่ยนจากสบู่ ก้อนมาใช้เครื่องกดสบู่เหลวชนิดแขวนผนังแบบที่ใ ช้ตามห้องน้ำสาธารณะแขวนไว้เหนืออ่างล้างมือก็ไ ด้ จะทำให้ทำความสะอาดน้อยลง

ขั้นตอนที่ 4
บริเวณห้องอาบน้ำที่กั้นด้วยกระจกหรือพีวีซีมัก จะหมองด่างด้วยคราบสบู่ ควรเช็ดถูออกด้วยน้ำยาเ ช็ดกระจก อาจใช้ฟองน้ำเช็ดคราบน้ำออกหลังจากอาบ น้ำเสร็จ จะช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาด

ขั้นตอนที่ 5หากเกิดเชื้อราดำที่พื้น ผนังห้องน้ำนั้นก็ให้ขัดด้วยน้ำยาทำความสะอาด แล้วแก้ไขด้วย 3 วิธี ดังนี้ คือ แสงสว่างเพียงพอ , การระบายอากาศที่ดี , ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ขั้นตอนที่ 6
สำหรับคราบด้านในโถสุขภัณฑ์ก็ให้ใช้น้ำยาทำความ สะอาดสำหรับสุขภัณฑ์โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีหลายยี่ ห้อที่โฆษณาว่าใช้แล้วไม่ต้องขัดให้เหนื่อยแรง น้ำยาแบบนี้ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสักห น่อยในการใช้งาน เวลาใช้ไม่ควรเทน้ำยาลงโถ แต่ค วรเทลงไปที่แปรงลงขัดที่ปากคอห่านให้ทั่ว และที่สำคัญหมั่นดูแลทำความสะอาดอย่างน้อย 5 - 7 วัน ต่อหนึ่งครั้ง เพื่อว่าห้องน้ำจะได้ดูน่าใช้และ ปราศจากกลิ่นรบกวน


ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/homedd.A_home_diy.frontweb.DiyTopic?JobID=00001&Mytype=1&ClassID=00013&ItemID=03408

0 comments:

แสดงความคิดเห็น