วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทำความสะอาดโถส้วมด้วย Coke กระป๋อง

ผ่่านไปเจอ Clip video ทำความสะอาดห้องน้ำ  โดยใช้ Coke can ทำความสะอาดโถส้วม 

 

                                    ทำความสะอาดโถส้วมด้วยโค้กกระป๋อง

                                                  Source: google.com via Laura on Pinterest

 

เพียงแค่เทน้ำ Coke ลงไปในโถส้วม  กรดที่อยู่ในน้ำอัดลมเหล่านี้ เช่นกรดซิตริก และคาร์บอนจะช่วยทำความสะอาดคราบสกปรก  ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมง  แล้วกลับมาทำความสะอาดเพิ่มหากยังคงมีคราบหลงเหลืออยู่  ทดลองน้ำไปใช้กันดูค่ะ  เคล็ดลับแปลก ๆ ที่นำเสนอ

 

 

0 comments:

แสดงความคิดเห็น